Bezpieczeństwo

Dzięki naszemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu w powierzone zadania zdobyliśmy zaufanie i uznanie naszych klientów w Polsce i na terenie wspólnoty Unii Europejskiej. Oprócz usług ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych świadczymy także usługi konsultingowe i nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa fizycznego osób indywidualnych oraz biznesu.

Struktura Protectal opiera się na czterech departamentach...

Audyt - ocena ryzyka

Audyt bezpieczeństwa fizycznego dla biznesu.

Realizowany przez nas program audytów bezpieczeństwa ma na celu przygotowanie szczegółowej ewaluacji/oceny dotyczącej poziomu zabezpieczeń technicznych infrastruktury naszych klientów, a także kontroli realizacji procedur ochrony fizycznej, których implementacja wpływa na maksymalizację poziomu bezpieczeństwa know how klienta, a także życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie chronionym

KoncePCJA bezpieczeństwa - model bezpieczeństwa

Consulting w procesie bezpieczeństwa

Nasi klienci korzystający z usługi consulting otrzymują od Nas pełen zakres wsparcia w zarządzaniu procesem ryzyka na dedykowanym obszarze. Nasi specjaliści tworzą indywidualne koncepty bezpieczeństwa, na podstawie których budowana jest polityka bezpieczeństwa fizycznego organizacji lub inwestycji. Usługa consultingowa umożliwia naszym klientom również otrzymanie indywidualnych procedur bezpieczeństwa dostosowanych do warunków obiektów i wymagań naszych klientów. Ich prawidłowe zastosowanie ma zasadniczy wpływ na poziom procesu zarządzania kryzysowego na terenie obszaru chronionego, a także realizację bieżących czynności związanych z bezpieczeństwem organizacji. 

Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu w zarządzaniu projektami proponujemy naszym klientom nadzór nad zakresem ochrony fizycznej w ich organizacji. Ten nowoczesny model zarządzania bezpieczeństwem sprawia, że kontrola nad egzekwowaniem warunków usług bezpieczeństwa świadczonych przez wszystkie podmioty zewnętrzne staje się dla naszych klientów wygodnym i przejrzystym rozwiązaniem maksymalizującym ich poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z powierzonego nam zadania.

Ochrona Statyczna i mobilna

Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom ochrony fizycznej zapewniamy naszym klientom wsparcie w postaci kwalifikowanych pracowników delegowanych do ochrony wskazanych obszaru i obiektów. Wielokierunkowość operacyjna naszych usług ochrony pozwala nam także na realizację naszych zadań w postaci delegowania mobilnych patrolów ochrony, a także zespołów nadzoru technicznego nad systemami zabezpieczenia takich jak CCTV, kontrola dostępu oraz urządzenia alarmowe.

Ochrona Osobista

Dzięki usłudze ochrony osobistej nasza specjalnie dedykowana kadra pracowników zapewni ochronę VIP oraz dostarczy pełen zakres wsparcia logistycznego wymaganego podczas realizacji tej usługi. Nasza usługa bazuje na wieloletnim doświadczeniu w sektorze ochrony osobistej w Polsce i za granicą. Jakość naszych usług oraz profesjonalizm naszych operatorów został wielokrotnie doceniony przez  zagranicznych gości naszych klientów oraz naszych partnerów, którzy powierzyli nam swoje bezpieczeństwo podczas spotkań biznesowych, transportu oraz zabezpieczenia ich mienia.

Wsparcie i konsultacje

W odpowiedzi na zmieniające się trendy bezpieczeństwa i cyfryzację postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i przygotować specjalną ofertę dotycząca konsultacji online.

Nasza oferta jest ofertą indywidualną, dzięki której nasi klienci wybierają pomiędzy jednorazową, godzinną konsultacją  z naszymi specjalistami, a miesięczną subskrypcją umożliwiającą stały dostęp do naszych usług doradczych.

Dla naszych nowych klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę dotyczącą miesięcznej subskrypcji naszych usług. Już teraz proponujemy Państwu darmowy miesięczny pakiet powitalny consulting online, dzięki któremu odkryją Państwo zalety tego nowoczesnego rozwiązania wpływającego na proces bezpieczeństwa fizycznego biznesu!